Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


Fotodokumentace a publicita

        Informační akce
        Akce č. 1 - Výstava SOŠ a SOU Neratovice

        Akce č. 2 - Prezentace činností SOŠ a SOU Neratovice


          Fotodokumentace

        Učebny VT

         
Nástěnka

        Plakát

        Články

            článek 1
            článek 2
            článek 3 - Deník Mělnicko
            článek 4 - Neratovické listy
            článek 5 - Týdeník Mělnicko

        Odborné akce
        Fotografický ateliér očima VS3


SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©