Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


   Svářečská škola

        Cílem projektu je prohloubení nabídky vzdělávání pro žáky školy vytvořením nadstavby současných učebních osnov a školních vzdělávacích programů, zvýšení uplatnitelnosti žáků na trhu práce, jejich konkurenceschopnosti, prohloubení spolupráce se sociálními partnery a ke zlepšení výuky technických oborů.
        Tento cíl je plně v souladu s cíli programu a oblasti podpory podle "Prováděcího dokumentu OPVK", oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.

        V návaznosti na učební dokumenty technických oborů vzdělání mechanik opravář motorových vozidel, karosář, instalatér a zedník se jeví jako velice efektivní zajištění krátkodobých kurzů sváření pro žáky z různých oborů vzdělání, kde není nebo je zčásti, sváření součástí školního vzdělávacího programu. Výuka bude probíhat mimo vyučování pod vedením zaměstnanců školy.
        Osvojením si příslušných kompetencí by se žákům otevřely zcela nové možnosti na trhu práce a zvýšila se jejich konkurenceschopnost v ČR i v ostatních zemích EU.

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©