Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- tiskové zprávy
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


   Projekt: „Inovace kurikulárních dokumentu SOŠ a SOU Neratovice“

       
Cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání na SOŠ a SOU Neratovice prostřednictvím inovace již existujících školních vzdělávacích
programů (dále ŠVP).

        Práce na ŠVP byla a ješte bude časově i obsahově velmi náročná. Na
inovaci se bude podílet celý pedagogický sbor. Jelikož SOŠ a SOU Neratovice
má ve školském rejstříku povoleno celkem 16 oborů vzdělání, bylo a bude
nutné pracovat s realizačními týmy podle těchto oborů vzdělání a dále pro všeobecné vzdělávací předměty. Pred samotnou inovací ŠVP bude důležitá přípravná fáze, během níž se vytvoří nezbytné předpoklady a východiska pro vlastní změny v projektování.

      

        Realizace projektu přinese vznik inovovaným dokumentům reformy ve školství – ŠVP všech oborů vzdělání, na základě kterých bude probíhat
vzdělávání v SOŠ a SOU Neratovice.


SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©