Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


Společná „Vernisáž projektů OPVK a ROP Střední Čechy“

Ve čtvrtek 9. 1. 2014 se ve Společenském domě Neratovice uskutečnila vernisáž výstavy „Prezentace činnosti SOŠ a SOU Neratovice“. Kromě vzdělávací a výchovné  činnosti školy je výstava zaměřena na projekty z „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a z „Regionálního operačního programu Střední Čechy“, které jsou určené nejenom žákům a zaměstnancům školy, ale i široké veřejnosti.

Prezentace se týkala projektů Modernizace školy (projekt byl zaměřen na výstavbu atletické dráhy, nákup informačních technologií, diagnostické učebny, svařovny
a instalatérské stěny), Svářečská škola, Svářečská škola pro veřejnost, Moderní škola 21. století, Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích, Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem a projektu na počátku realizace – Kadeřnická škola pro veřejnost.
V úvodu ředitelka školy Marcela Hrejsová  shrnula projektové aktivity SOŠ
a SOU Neratovice, přítomna byla i starostka Neratovic Lenka Mrzílková
a další hosté.
Součástí vernisáže byla vystoupení žáků a prezentace žáků oboru vzdělání kuchař – číšník spojené s přípravou drobného občerstvení a ukázkami míchaných nápojů.
Výstava v SD Neratovice je určena široké veřejnosti a potrvá do konce ledna 2014.

                                Jaroslav Tesař

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©