Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


   Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích

        Realizací projektu "Stáže pracovníků a žáků ve specializovaných podnicích" dojde ke zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím spolupráce školy s aktéry trhu práce a ke zlepšení výuky technických oborů.
        Tento cíl je plně v souladu s cíli programu a oblasti podpory podle "Prováděcího dokumentu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost", oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.

        Propojení teoretických znalostí s praktickou činností bude probíhat na základě ověřování a použití teoretických poznatků při praktických činnostech a bude důležité z důvodu zařazení absolventa do praktického života. Stáže budou probíhat pro žáky a zaměstnance školy u domácích i zahraničních aktérů trhu práce, a to pro obory vzdělání mechanik opravář motorových vozidel, karosář, instalatér a zedník. S každou firmou je podepsána "Smlouva o spolupráci". Předmět smlouvy přesně vymezuje povinnosti firmy i školy a podporuje spolupráci mezi školou a podniky zaměřenými na technické obory.

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©