Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________   Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
reg.č. CZ.1.07/1.3.00/51.0033

        Tato sekce přináší základní informace o projektu „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů“ financovaného z  prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ČR. 

Průběžně zde budou zveřejňovány aktuality týkající se tohoto projektu, fotografie z realizovaných akcí a informace o připravovaných / realizovaných veřejných zakázkách.

Příjemce: CMC Graduate School of Business o.p.s.

Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©