Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


Fotodokumentace a publicita

        Informační akce
        Akce č. 1

Vernisáž výstavy 15 let SOŠ a SOU Neratovice


        V podvečer 2. října 2012 jsme se sešli ve Společenském domě Neratovice na vernisáži výstavy „15 let SOŠ a SOU Neratovice“. Vernisáž zahájila ředitelka školy Ing. Marcela Hrejsová, která v úvodním slově připomněla historii školy a dosažené úspěchy v pedagogické činnosti, dále seznámila přítomné se současnou projektovou a grantovou činnosti školy a vizí do budoucna.
        Byla vyzdvižena účast školy na realizaci v projektech OPVK, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání „Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích“ a „Svářečská škola“, dále projekt z oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání „Svářečská škola pro veřejnost“, v rámci projektů EU peníze SŠ v oblasti podpory 1.5 jde o projekt „Moderní škola 21. století“ a projekt z ROP NUTS II. Střední Čechy „Výstavba venkovní učebny SOŠ a SOU Neratovice“. Hlavním cílem projektů je především zvýšení kvality vzdělávání žáků a zvýšení zájmu o technické obory vzdělání.
        Přítomní hosté PaedDr. Milan Němec, radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Středočeského kraje, a Mgr. Lenka Mrzílková, starostka Neratovic, popřáli ve svých příspěvcích naší škole mnoho dalších úspěšných let, aktivní žáky a dostatek kvalifikovaných pedagogů. 
        Vernisáž poté ožila vystoupením žáků. Úspěch měli všichni, ať Václav Vránek ze 3.r. oboru kuchař – číšník se svými kamarády v break-dance, Lea Daová ze 3.r. obor kadeřnice se street-dance s baletními prvky či Zuzana Blažková, studentka VS2, se svým zpěvem. Oficiální část uzavírala absolventka školy oboru veřejná správa Jana Mostecká, která se svými kamarády zazpívala několik afrických spirituálů. 
        V další části večera následovala prohlídka výstavy, ochutnávka míchaných nápojů, ba i různých druhů štrúdlu. 
        Co říci závěrem? Naši školu absolvovalo během let mnoho žáků, kteří se výborně uplatnili na pracovním trhu, nezbývá než popřát dnešním studentům úspěšné absolvování a hodně štěstí do života.
Mgr. Lenka Winklerová


SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©