Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________


   Blended learning

    Cíle realizace jednotlivých klíčových aktivit

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti
anglického/německého/francouzského jazyka na základních a středních školách formou řízené, kombinované a
individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj.
poslech - mluvení - čtení - psaní.
K tomu přispívá tato aktivita využitím kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje
individualizované vzdělávání osoby - učitele - zohledňující jeho aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností,
individuální potřeby a možnosti rozvoje.

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©