Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


Fotodokumentace a publicita
Modernizace výuky na SOŠ a SOU Neratovice

Škola se v rámci projektu EU „Peníze středním školám“ rozhodla výrazně podpořit výuku svých žáků a vzdělávání pedagogů.

Žákům učebních oborů byl školní vzdělávací program rozšířen o semináře zaměřené na podporu odborných a jazykových kompetencí. U maturitních oborů byly zvýšeny hodinové dotace denního a nástavbového studia, a to v českém jazyce a literatuře, v matematice, v cizím jazyce, informačních a komunikačních technologiích a odborných předmětech.


Cíl specializovaných seminářů je jasný – zintenzívnit přípravu na závěrečnou či maturitní zkoušku a zvýšit možnost svého uplatnění na trhu práce. Vzhledem k tomu, že se jedná
i o nástavbovou formu studia, probíhá výuka v odpoledních hodinách a o víkendech.

Podpořenými osobami projektu jsou nejen žáci, ale i vyučující školy. Proběhla tvorba digitálních učebních materiálů, pedagogové školy se zúčastnili školení v rámci svých odborností i výjezdního několikadenního semináře na zlepšování sociálního klimatu ve škole.

Popřejme všem pedagogům SOŠ a SOU Neratovice hodně sil k dosažení vytyčených cílů
a žákům úspěch u závěrečné či maturitní zkoušky.

RNDr. Jaroslav Tesař

Š a SOU Neratovice 2006 - 2012©