Akce naplňující Koncepci EVVO Středočeského kraje v letech 2011-2020
Naše projekty
Úvod
______________________
Webkamera ptačí budka
______________________
Přírodní učebna - meteorologická stanice
______________________
Fotovoltaická elektrárna
______________________
Nakládání s odpady
______________________
Dendrologická zahrada
______________________
Hravá ekologie
______________________

Dendrologická naučná zahrada (realizace v roce 2007)

V rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2007 získala SOŠ a SOU Neratovice stotisícovou dotaci na projekt dendrologické naučné zahrady.
Cílem projektu je aktivní zapojení žáků a učitelů školy do tvorby a ochrany přírodního prostředí. Vybranou aktivitou pro tuto činnost se stala úprava školního pozemku a jeho využití pro environmentální výchovu. Dendrologická zahrada nejen seznamuje žáky a učitele se způsoby a ošetřování dřevin, ale také umožňuje získávat poznatky pro tvorbu kvalitnějšího životního prostředí.
Za zmínku stojí skutečnost, že areál školy stojí v těsné blízkosti závodu Spolana Neratovice, a.s. a v roce 2002 byl celý pozemek postižen povodní. Pozemky školy byly vždy minimálně osázeny a prostředí školy nikterak nemotivovalo žáky k pozitivnímu přístupu k přírodním hodnotám.
Ačkoliv teoretická výuka žáky vzdělává v oblasti ochrany životního prostředí, praktická část chyběla. Proto myšlenka vytvoření dendrologické zahrady v SOŠ a SOU Neratovice našla podporu nejen ve škole, ale také u zřizovatele a samozřejmě u MŠMT , které dotaci poskytlo.
Časový harmonogram byl vzhledem k přírodním podmínkám velmi náročný. Přesto se však podařilo v areálu školy vysázet přes 70 rostlin – okrasných a užitkových keřů a stromů.
Do projektu bylo zapojeno 90 žáků školy spolu s několika pedagogickými pracovníky, kteří byli proškoleni o technice výsadby a údržbě rostlin, o jejich druhovém zastoupení a nárocích na stanoviště. Rozmístění a seznam všech vysázených rostlin je zobrazen na informační tabuli umístěné v areálu školy.
Realizací projektu došlo k výraznému zlepšení prostředí školy.

©