Akce naplňující Koncepci EVVO Středočeského kraje v letech 2011-2020
Naše projekty
Úvod
______________________
Webkamera ptačí budka
______________________
Přírodní učebna - meteorologická stanice
______________________
Fotovoltaická elektrárna
______________________
Nakládání s odpady
______________________
Dendrologická zahrada
______________________
Hravá ekologie
______________________

Přírodní učebna EVVO ( realizace r. 2008)
Meteorologická stanice s meteorologickou budkou ( realizace r. 2008)


V rámci dotačního programu Rozvojový program Podpora environmetálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008 získala SOŠ a SOU Neratovice grant na vybudování Přírodní učebny EVVO.
Projekt si kladl za cíl vybudování přírodní učebny v areálu školy, učebna je přizpůsobena pro klasickou výuku mimo hlavní budovy.
SOŠ a SOU Neratovice realizací tohoto projektu přispívá k myšlence vyhlášení mezinárodní Dekády OSN výchovy k udržitelnému rozvoji 2005-2014.
Samotná výstavba učebny spojila praktickou činnost žáků i jejich pedagogů, časový harmonogram stanovil termín: březen až září 2008.
Protože se na výstavbě přírodní učebny skutečně podíleli sami žáci, jejich vztah k vytvořené hodnotě je jiný, než kdyby byla učebna zakoupena a postavena odbornou firmou. Učebna splňuje hygienické požadavky – před slunečními paprsky ji chrání košatý strom. Pohodlné lavice a stoly umožňují průběh běžné vyučovací jednotky. Nejen hodiny předmětu Základy přírodních věd jsou zpříjemněny prostředím učebny, ale výše uvedené doplňkové vybavení umožňuje získávat praktické fyzikální poznatky týkající se meteorologie a hydrologie.

Přírodní učebnu doplňuje meteorologická stanice s meteorologickou budkou. Na jaře 2008 zahájila SOŠ a SOU Neratovice své začlenění do projektu Globe ve spolupráci s občanským sdružením Tereza, které projekt v České republice zastřešuje. V rámci tohoto projektu mají žáci možnost získávat různá data z oblasti meteorologie, hydrologie, pedologie a dalších oborů a s těmito daty pracovat. Data mohou žáci v rámci tohoto projektu také internetem posílat do centrální databáze v USA, kde jej mohou porovnávat s daty jiných škol z celého světa. Právě tato malá meteorologická stanice tento sběr dat umožňuje. Samozřejmě že zařízení stanice slouží i jako pomůcka v hodinách fyziky, chemie, základech přírodních věd. Elektrická energie pro přístroje je dodávána z ostrovního fotovoltaického systému.

©