Akce naplňující Koncepci EVVO Středočeského kraje v letech 2011-2020
Naše projekty
Úvod
______________________
Webkamera ptačí budka
______________________
Přírodní učebna - meteorologická stanice
______________________
Fotovoltaická elektrárna
______________________
Nakládání s odpady
______________________
Dendrologická zahrada
______________________
Hravá ekologie
______________________

Ostrovní fotovoltaický systém ve výuce ( realizace r. 2010)

Projekt vychází z plánu EVVO SOŠ a SOU Neratovice, který se opírá o Koncepci EVVO Středočeského kraje. Hlavní body, které se snaží tento projekt naplnit, je nauka o všeobecné ochraně přírody a nauka o snižování emisí.
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace byla podána Středočeskému Fondu životního prostředí a zemědělství v roce 2009 a po jejím obdržení byly v roce 2010 zahájeny přípravné práce a následná realizace projektu. Na vlastní realizaci se podíleli odborní učitelé i žáci školy.
Z prostředků grantu byl vybudován ostrovní fotovoltaický systém, který slouží k ukázkám v hodinách odborných předmětů, konkrétně je výbornou pomůckou pro témata Obnovitelné zdroje energie, Ochrana životního prostředí, Ekologická šetrnost apod.
V současné době získaná energie napájí technická zařízení meteorologické stanice, která byla součástí předcházejícího projektu - Přírodní učebna EVVO. ©