Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________   Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
reg.č. CZ.1.07/1.3.00/5
1.0033

Naše škola se stala partnerem společnosti CMC Graduate School of Business v dalším projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt společnost realizuje v období 09/2014 až 07/2015 pod názvem Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů (registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0033) v rámci výzvy č. 51 v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), která je zaměřena na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.


SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©