Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


Výstupy projektu

        Metodické příručky
              Kurz diagnostiky vlasů
              Kurz prodlužování vlasů
              Kurz 3D střihy
              Kurz colorizace vlasů

        Výukové DVD
              Kurz diagnostiky vlasů, video ke stažení
              Kurz prodlužování vlasů, video ke stažení
              Kurz 3D střihy, video ke stažení
              Kurz colorizace vlasů, video ke stažení


        Výukové interaktivní programy
              Kurz diagnostiky vlasů, program ke stažení
              Kurz prodlužování vlasů, program ke stažení
              Kurz 3D střihy, program ke stažení
              Kurz colorizace vlasů, program ke stažení

        Výukový e-learningový kurz
              Kurz diagnostiky vlasů
              Kurz prodlužování vlasů
              Kurz 3D střihy
              Kurz colorizace vlasů

        Osvědčení podporovaných osob
              Kurz diagnostiky vlasů, Kurz diagnostiky vlasů 2
              Kurz prodlužování vlasů, Kurz prodlužování vlasů 2
              Kurz 3D střihy, Kurz 3D střihy 2
              Kurz colorizace vlasů, Kurz colorizace vlasů 2      

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©