Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


Informace a dokumenty

Projekt "Kadeřnická škola pro veřejnost"

Směrnice

Směrnice č.1 Vnější podoba dokumentů
Směrnice č.2 Archivace dokladů
Směrnice č.3 Podpisové vzory
Směrnice č.4 Účetnicvtí, pokladna, evidence majetku
Směrnice č.5 Provoz kanceláře
      

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©