Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


Fotodokumentace a publicita


        Publicita
              Článek č. 1
              Článek č. 2

        Jednání realizačního týmu
              1. monitorovací období

        Virtuální prohlídka

        Informační akce
              Akce č. 1

        Ostatní formy publicity - plakáty
              Plakát úvodní
              Plakát kurzy 1,2
              Plakát kurzy 3,4

        Vyvěšení vlajky
                
        Kurz diagnostiky vlasů
              Kurz 15.4.2014
              Kurz 20.5.2014
              Kurz 18.11. - 16.12.2015
              
        Kurz prodlužování vlasů
              Kurz 7.5.2014
              Kurz 14.5.2014
              Kurz 21.5.2014
              Kurz 28.5.2014
              Kurz 4.6.2014
              Kurz 7.10. - 11.11.2015
      
        Kurz 3D střihy
              Kurz 1.10.2014
              Kurz 15.10.2014
              Kurz 29.10.2014
              Kurz 12.11.2014
              Kurz 26.11.2014
              Kurz 10.2 - 9.3.2016
             
        Kurz colorizace vlasů
              Kurz 8.10.2014
              Kurz 22.10.2014
              Kurz 5.11.2014
              Kurz 19.11.2014
              Kurz 3.12.2014
              Kurz 1.4. - 29.4.2015
       
        Nástěnka
              1. monitorovací období
              2. monitorovací období

        Materiál

        Plakátovací plocha
              1. monitorovací období
              2. monitorovací období

        Publicita auto
              1. monitorovací období
              2. monitorovací období

        Předávání osvědčení o absolvování kurzů
              Kurz č. 1
              Kurz č. 2
              Kurz č. 3 a 4
    

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©