Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


          Výstupy projektu pro školní rok 2013/2014

č. 1 Využití investičního vybavení karosářské dílny pro povinnou výuku

č. 2 Využití vybavení karosářské dílny hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro povinnou výuku

č. 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků

č. 4 Zájmový kroužek karosářská dílna pro žáky naší školy
      Žáci 1. ročníků
            Obsahová náplň
            Přihlášky
            Příprava na kroužek: Téma 1, Téma 2, Téma 3, Téma 4,Téma 5, Téma 6, Téma 7, Téma 8
                                          Téma 9, Téma 10, Téma 11, Téma 12, Téma 13, Téma 14, Téma 15,
                                          Téma 16, Téma 17, Téma 18, Téma 19, Téma 20


      Žáci postupových ročníků
            Obsahová náplň
            Přihlášky
            Příprava na kroužek: Téma 1, Téma 2, Téma 3, Téma 4,
Téma 5, Téma 6, Téma 7, Téma 8
                                          Téma 9, Téma 10, Téma 11, Téma 12, Téma 13, Téma 14, Téma 15,
                                          Téma 16
, Téma 17, Téma 18, Téma 19, Téma 20

č. 5 Vytváření sítě spolupracujících škol stejného zaměření
            1.setkání 19.2.2014 - Pozvánka
, Prezentace, Hodnocení
            2.setkání 11.6.2014 - Pozvánka, Prezentace, Hodnocení
            3.setkání 18.6.2014 - Pozvánka, Prezentace, Hodnocení
            4.setkání 25.6.2014 - Pozvánka, Prezentace, Hodnocení

č. 6 Zapojení odborníků z praxe
            Obsahová náplň
       AUTO RADA
            Smlouva o spolupráci
       MTX
            Smlouva o spolupráci
       Strojní závody s.r.o.
            Smlouva o spolupráci
       Auto Došek s.r.o.
            Smlouva o spolupráci


č. 7 Využívání technických památek a interaktivních expozic technického charakteru k přípravě školních projektů
            Obsahová náplň
            KOLA 2013
            FOR ELEKTRON
            Škoda Mladá Boleslav
            Národní technické muzeum
            IVECO Vysoké Mýto

č. 8 Zájmový kroužek karosářská dílna pro žáky ZŠ
       Obecné informace
            Obsahová náplň
            Téma č.1
            Téma č.2
            Téma č.3
            Téma č.4
            Téma č.5
            Téma č.6
            Téma č.7
            Téma č.8
            Téma č.9
            Téma č.10
       ZŠ Ing. Plesingera - Božinova Neratovice
            Smlouva o spolupráci
            Přihlášky
       ZŠ Seifertova Mělník
            Smlouva o spolupráci
            Přihlášky
       ZŠ Jungmannovy sady Mělník
            Smlouva o spolupráci
            Přihlášky
       ZŠ 28.října Neratovice
            Smlouva o spolupráci
            Přihlášky

č. 9 Vzájemné učení žáků naší školy a žáků ZŠ
            Obsahová náplň
            Téma 1
            Téma 2
            Téma 3
            Téma 4

č. 10 Stáže pedagogických pracovníků ZS v SOŠ a SOU Neratovice
            Stáž č.1 24.1.2014 - Prezentace
            Stáž č.2 19.2.2014 - Prezentace
            Stáž č.3 15.5.2014 - Prezentace
            Stáž č.4 29.5.2014 - Prezentace

        Výstupy projektu pro školní rok 2014/2015

č. 1 Využití investičního vybavení karosářské dílny pro povinnou výuku

č. 2 Využití vybavení karosářské dílny hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro povinnou výuku

č. 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků

č. 4 Zájmový kroužek karosářská dílna pro žáky naší školy
      Žáci 1. ročníků
            Obsahová náplň
            Přihlášky
            Příprava na kroužek:

      Žáci postupových ročníků
            Obsahová náplň
            Přihlášky
            Příprava na kroužek:


č. 5 Vytváření sítě spolupracujících škol stejného zaměření
            1.setkání  - Pozvánka
, Prezentace, Hodnocení
            2.setkání  - Pozvánka, Prezentace, Hodnocení
            3.setkání  - Pozvánka, Prezentace, Hodnocení
            4.setkání  - Pozvánka, Prezentace, Hodnocení

č. 6 Zapojení odborníků z praxe
            Obsahová náplň
       AUTO RADA
            Smlouva o spolupráci
       MTX
            Smlouva o spolupráci
       Strojní závody s.r.o.
            Smlouva o spolupráci
       Auto Došek s.r.o.
            Smlouva o spolupráci


č. 7 Využívání technických památek a interaktivních expozic technického charakteru k přípravě školních projektů
            Obsahová náplň
            


č. 8 Zájmový kroužek karosářská dílna pro žáky ZŠ
       Obecné informace
            Obsahová náplň
           

       ZŠ Ing. Plesingera - Božinova Neratovice
            Smlouva o spolupráci
            Přihlášky
       ZŠ Seifertova Mělník
            Smlouva o spolupráci
            Přihlášky
       ZŠ Jungmannovy sady Mělník
            Smlouva o spolupráci
            Přihlášky
       ZŠ 28.října Neratovice
            Smlouva o spolupráci
            Přihlášky

č. 9 Vzájemné učení žáků naší školy a žáků ZŠ
            Obsahová náplň
            Téma 1
            Téma 2
            Téma 3
            Téma 4

č. 10 Stáže pedagogických pracovníků ZS v SOŠ a SOU Neratovice
            Stáž č.1  - Prezentace
            Stáž č.2  - Prezentace
            Stáž č.3  - Prezentace
            Stáž č.4  - Prezentace

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©