Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


          Fotodokumentace a publicita

Prezentace projektové činnosti

Články

Článek 1
Článek 2


Jednání realizačního týmu

Jednání č. 1 – úvodní setkání u příjemce
Jednání č. 2 – setkání se ZŠ

Virtuální prohlídka

Klíčové aktivity pro školní rok 2013/2014:

č. 1 Využití investičního vybavení karosářské dílny pro povinnou výuku
č. 2 Využití vybavení karosářské dílny hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro povinnou výuku
č. 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků
č. 4 Zájmový kroužek karosářská dílna pro žáky naší školy
       Postupové ročníky
       1. ročník
č. 5 Vytváření sítě spolupracujících škol stejného zaměření
č. 6 Zapojení odborníků z praxe
č. 7 Využívání technických památek a interaktivních expozic technického charakteru k přípravě školních projektů
č. 8 Zájmový kroužek karosářská dílna pro žáky ZŠ
       ZŠ Jungmannovy sady Mělník
       ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice
       ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník
       ZŠ 28.října Neratovice
č. 9 Vzájemné učení žáků naší školy a žáků ZŠ
č. 10 Stáže pedagogických pracovníků ZS v SOŠ a SOU Neratovice

Klíčové aktivity pro školní rok 2014/2015:

č. 1 Využití investičního vybavení karosářské dílny pro povinnou výuku a Využití vybavení karosářské dílny hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro povinnou výuku
č. 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků
č. 4 Zájmový kroužek karosářská dílna pro žáky naší školy
       Postupové ročníky
       1. ročník
č. 5 Vytváření sítě spolupracujících škol stejného zaměření
č. 6 Zapojení odborníků z praxe
č. 7 Využívání technických památek a interaktivních expozic technického charakteru k přípravě školních projektů
č. 8 Zájmový kroužek karosářská dílna pro žáky ZŠ
       ZŠ Jungmannovy sady Mělník
       ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice
       ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník
       ZŠ 28.října Neratovice
       Projektový den 1.7.2015
č. 9 Vzájemné učení žáků naší školy a žáků ZŠ
č. 10 Stáže pedagogických pracovníků ZS v SOŠ a SOU Neratovice
č. 11 Podpora spolupráce naší školy se ZŠ

Prezentační akce

Akce č. 1 - Vernisáž
Akce č. 2 - Prezentační den školy
Akce č. 3 - Slavnostní otevření karosářské dílny - Pozvánka, Fotogalerie
Akce č. 4 - Výstava CPTO, Výstaviště Praha Holešovice 17.6.2015

Publicita
       Označení prostor
       Nástěnka
       Na ZŠ
       Článek 1
       Článek 2
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©