Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


          Článek 1

Zahájení projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ v SOŠ a SOU Neratovice

Začátek nového školního roku 2013/2014 přivedl do školy nejen nové žáky a optimismus pedagogů týkající se právě práce s nastupujícími prvními ročníky, ale také aktivitu spojenou s přípravou a realizací projektů, na kterých škola spolupracuje s různými subjekty. Projektová činnost školy je veřejnosti dostatečně známa, avšak nový projekt, který byl zahájen 2.9.2013, je přeci jen jiný - jsou do něho totiž zapojeny 4 základní školy z nejbližšího regionu. O jakém projektu je řeč? Nese název „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ĆR. Projekt zahájil Středočeský kraj a SOŠ a SOU Neratovice je jedním z jeho 22 partnerů = středních škol v kraji, které budou moci čerpat prostředky na nákup moderního zařízení pro výuku technických předmětů.
Projekt svou povahou kopíruje potřebu posílení přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách, je, jak bylo uvedeno výše, schopen poskytnout investiční a neinvestiční podporu s cílem zvýšit atraktivitu výuky na odborných školách. Zároveň chce podpořit zájem žáků základních škol o tyto obory. Proto již zmíněná spolupráce SOŠ a SOU Neratovice se základními školami.  Účast na projektu je smluvně zajištěna základními školami : ZŠ Ing. Plesingera-Božinova, Neratovice , ZŠ  Neratovice 28.října,  ZŠ Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník.

Jaké jsou nejvýraznější klíčové aktivity projektu ?
1.Využití investičního vybavení karosářské dílny pro povinnou výuku
-    v rámci podpory dojde k nákupu např. rovnací stolice s příslušenstvím, profi sady autodiagnostiky  - toto vybavení navazuje na témata ŠVP oboru vzdělání karosář a výrazně zkvalitní výuku v rámci odborného výcviku
2.Karosářský kroužek „Karosářská dílna“ pro žáky naší školy
-    obsahová náplň bude navazovat na ŠVP a současně prohlubovat a rozšiřovat znalosti a vědomosti v oboru vzdělání karosář
3.Zájmový kroužek „Karosářská dílna“ pro žáky základních škol
-    v rámci zájmového kroužku se žáci ZŠ seznámí s jednoduchými činnostmi z oboru, jako je sekání, ruční stříhání plechů, základní klempířská práce apod.
Takto bychom mohli jmenovat další z 11 klíčových aktivit týkající se např. vzdělávání pedagogických pracovníků SOŠ a SOU Neratovice, využívání technických památek a interaktivních expozic technického zaměření, vzájemného učení žáků naší školy a žáků ZŠ či stáží pedagogických pracovníků základních škol v naší škole.
Projekt však nestojí na papírově uvedených aktivitách. Je součástí podpory technického vzdělávání ve Středočeském kraji a teprve realizované výstupy prokáží jeho životaschopnost.
Pokud se vše podaří dle projektového záměru, pak bychom možná uvítali i na naší škole v dalších letech více zájemců o technické obory, a to nejen o zmiňovaný obor karosář.

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©