Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Prezentační akce

Akce č.2 - Prezentační den školy


Prezentace projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ na Krajském úřadu Středočeského kraje

Projekt CPTO ukončil 2. monitorovací období. Za prvních osm měsíců se stihlo realizovat mnoho klíčových aktivit, které naplňují základní smysl projektu přínosným a efektivním způsobem podporovat změny v odborném středoškolském vzdělávání a připravovat žáky na úspěšnou profesní dráhu.  Mezi nejdůležitější aktivity bezesporu patří účast žáků naší školy a žáků 4 základních škol z Mělníka a Neratovic na zájmovém kroužku „Karosářská dílna“.  Žáci základních škol tak mají možnost pracovat v prostředí a s vybavením, které by jinak neměli k dispozici. Dále jde o vzájemné učení, kdy se žáci středních škol podílejí na přípravě a průběhu vzdělávacích aktivit pro žáky základních škol, účast odborníků z praxe na výuce našich žáků, exkurze do technických památek, stáže učitelů základních škol na odborném výcviku našich žáků apod.

V měsíci dubnu proběhly na půdě Krajského úřadu Středočeského kraje tzv. Prezentační dny, na kterých dosavadní aktivity v projektu představilo všech 22 středních škol, které jsou do projektu zapojeny jako finanční partneři.

Naše škola představila naplňování klíčových aktivit projektu, zkušenosti z práce s žáky školy a s žáky základních škol v projektu dne 14. 4. 2015.  Realizační tým příjemce a zástupci Odboru školství, mládeže a sportu Středočeského kraje byl seznámen se stavem projektu, s jeho průběhem a s úkoly pro další monitorovací období.  Prezentačního dne naší školy se zúčastnil také náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu PaedDr. Milan Němec, MBA, který projektu poskytuje významnou odbornou i osobní podporu. Ocenil dosavadní průběh projektu a zdůraznil mimořádný zájem Středočeského kraje o jeho další úspěšné pokračování. Prezentační den naší školy proběhl s velkým úspěchem. Doufejme, že se nám i nadále bude dařit naplňovat monitorovací indikátory jednotlivých klíčových aktivit projektu.

Marcela Hrejsová


SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©