Operaní program Vzdlávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokument školy
______________________
Sváeská škola
______________________
Sváeská škola pro veejnost
______________________
Stáe pracovník a ák školy ve specializovaných podnicích
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výbrová ízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou pírodovdných a technických obor napí Stedoeským krajem
______________________
Kadenická škola pro veejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástroj
______________________
Podpora tenáské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©