Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


Výstupy projektu

       
Výukové modely
                 Svařování plamenem (autogen)

Výukové modely pro svařování plamenem (PDF)


Vadný svár č.1 tupý PF


Vadný svár č.2 tupý PA


Vadný svár č.3 koutový PB


Vadný svár č.4 koutový PB


Vadný svár č.5 trubka PH


Vadný svár č.6 trubka PC

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©