Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


Fotodokumentace a publicita

        Publicita
              Článek č. 1
              Článek č. 2

        Jednání realizačního týmu
        

        Informační akce
              Vernisáž výstavy

        Ostatní formy publicity
              Kalendář 2014
              Veřejná plakátovací plocha
              Propagace - automobil

        Vyvěšení vlajky
              9.květen

        Teoretická výuka
              Kurz svařování plamenem
              Kurz svařování MIG/MAG - CO2
              Kurz svařování elektrickým obloukem

        Praktická výuka
              Svařování plamenem
              Svařování MIG/MAG
     
        Svařování elektrickým obloukem

        Nástěnka
              1. monitorovací období
              2. monitorovací období
              3. monitorovací období
              4. monitorovací období

        Předávání osvědčení o absolvování kurzů
              Kurz svařování plamenem
              Kurz svařování MIG/MAG - CO2
              Kurz svařování elektrickým obloukem

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©