Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


 Zhodnocení práce

        Kurz svařování CO2
            - Kurz č.1
            - Kurz č.2
            - Kurz č.3
            - Kurz č.4
            - Kurz č.5

        Kurz svařování elektrickým obloukem
            - Kurz č.1
           
- Kurz č.2
            - Kurz č.3
            - Kurz č.4
            - Kurz č.5

        Kurz svařování plamenem
            - Kurz č.1
            - Kurz č.2
            - Kurz č.3
            - Kurz č.4
            - Kurz č.5


SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©