Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


 Výstupy projektu

    Výukové učební dokumenty

        - Výukový vzdělávací modul Svařování MIG/MAG (CO 2)

        - Výukový vzdělávací modul Svařování elektrickým obloukem

        - Výukový vzdělávací modul Svařování plamenem (autogen)

    Osvědčení podporovaných osob

        Osvědčení o absolvování kurzu elektrický oblouk
        - Kurz č.1
        - Kurz č.2
        - Kurz č.3
        - Kurz č.4
        - Kurz č.5

        Osvědčení o absolvování kurzu plamenem
        - Kurz č.1
        - Kurz č.2
        - Kurz č.3
        - Kurz č.4
        - Kurz č.5

        Osvědčení o absolvování kurzu CO2
        - Kurz č.1
        - Kurz č.2
        - Kurz č.3
        - Kurz č.4
        - Kurz č.5

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©