Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


 Informace a dokumenty

        Svářečská škola
       
        Směrnice
            - Směrnice č. 1 - Vnější podoba dokumentů
            - Směrnice č. 2 - Archivace dokladů
            - Směrnice č. 3 - Podpisové vzory
            - Směrnice č. 4 - Účetnictví, pokladna, evidence majetku
            - Směrnice č. 5 - Provoz kanceláře


SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©