Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
______________________
Svářečská škola
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- výběrová řízení
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


 Fotodokumentace a publicita

    Publicita
        - Článek č. 1
        - Článek č. 2
        - Článek č. 3

    Virtuální prohlídka

    Informační akce
        - Akce č. 1

    Jednání realizačního týmu
        - Jednání č. 1

    Teoretická výuka
        - Kurz č. 1 a 2
        - Kurz č. 3 a 4
        - Kurz č. 7
        - Kurz č. 8
        - Kurz č. 9
        - Kurz č. 10
        - Kurz č. 11 a 12
        - Kurz č. 13
        - Kurz č. 14


    Svařování elektrickým obloukem
        - Kurz č. 1
        - Kurz č. 2
        - Kurz č. 3
        - Kurz č. 4
        - Kurz č. 5

    Svařování CO2
        - Kurz č. 1
        - Kurz č. 2
        - Kurz č. 3
        - Kurz č. 4
        - Kurz č. 5

    Svařování plamenem
        - Kurz č. 1
        - Kurz č. 2
        - Kurz č. 3
        - Kurz č. 4
        - Kurz č. 5
       
    Nástěnka
        - Kurz č. 1 a 2
        - Kurz č. 3 a 4
        - Kurz č. 5 a 6
        - Kurz č. 7 a 8

    Předávání osvědčení o absolvování kurzů
        - Předávání 1 a 2
        - Předávání 3 a 4
        - Předávání 5 a 6
        - Předávání 7
        - Předávání 8 a 9
        - Předávání 10 a 11
        - Předávání 12
        - Předávání 13
        - Předávání 14
        - Předávání 15

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©