Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- tiskové zprávy
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


Zhodnocení práce

    Zhodnocení práce č.1
        Zhodnocení práce Kocourková
        Zhodnocení práce Hollanová
        Zhodnocení práce Šimek
        Zhodnocení práce Mrzílková
        Zhodnocení práce Mánek
        Zhodnocení práce Habartová

    Zhodnocení práce č.2
        Zhodnocení práce Habartová
        Zhodnocení práce Holečková
        Zhodnocení práce Hollanová
        Zhodnocení práce Mánek
        Zhodnocení práce Mrzílková
        Zhodnocení práce Šimek

    Zhodnocení práce č.3
        Zhodnocení práce Habartová
        Zhodnocení práce Holečková
        Zhodnocení práce Hollanová
        Zhodnocení práce Mánek
        Zhodnocení práce Mrzílková
        Zhodnocení práce Šimek

    Zhodnocení práce č.4
        Zhodnocení práce Habartová
        Zhodnocení práce Holečková
        Zhodnocení práce Hollanová
        Zhodnocení práce Mánek
        Zhodnocení práce Mrzílková
        Zhodnocení práce Šimek

    Zhodnocení práce č.5
        Zhodnocení práce Habartová
        Zhodnocení práce Hollanová
        Zhodnocení práce Mánek
        Zhodnocení práce Mrzílková
        Zhodnocení práce Šimek

    Zhodnocení práce č.6
        Zhodnocení práce Habartová
        Zhodnocení práce Holečková
        Zhodnocení práce Hollanová
        Zhodnocení práce Mánek
        Zhodnocení práce Mrzílková
        Zhodnocení práce Šimek


SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©