Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše projekty
Inovace dokumentů školy
- informace a dokumenty
- fotodokumentace a publicita
- tiskové zprávy
- zhodnocení práce
- zápisy z jednání
- výstupy projektu

______________________
Svářečská škola
______________________
Svářečská škola pro veřejnost
______________________
Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích
______________________
Moderní škola 21. století
______________________
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
______________________
Kadeřnická škola pro veřejnost
______________________
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
______________________
Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti
______________________
Blended learning
______________________


   Informace a dokumenty

   Zhodnocení výjezdu

   Inovace kurikulárních dokumentů SOŠ a SOU Neratovice

   Směrnice projektu a dokumenty
            - Vnější podoba dokumentů
            - Archivace dokladů
            - Podpisový vzor
            - Účetnictví
            - Provoz kanceláře

    Informační materiál


SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2012©